11:07, 25/07/2022

Điều tra, xác minh vụ phá rừng tại xã Cam Tân

Ngày 25-7, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm cho biết, vừa qua, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện điều tra, xác minh vụ việc phá rừng tại lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 299 (địa giới hành chính xã Cam Tân; thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa quản lý).

Ngày 25-7, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm cho biết, vừa qua, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện điều tra, xác minh vụ việc phá rừng tại lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 299 (địa giới hành chính xã Cam Tân; thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa quản lý).


Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã nhận tin báo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa về việc tại khu vực lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 299 có một số đối tượng đưa máy đào vào san lấp để canh tác nương rẫy. Xác minh hiện trường, diện tích bị xâm hại 36.680m2; diện tích bị xâm hại có trạng thái rừng gỗ tự nhiên núi thường xanh phục hồi; mục đích sử dụng là rừng phòng hộ đầu nguồn, thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa.


H.L