10:05, 04/05/2022

Khánh Sơn: 2 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bị xử phạt

Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Sơn Bình.

 

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Sơn Bình.

 

Số hàng hóa vi phạm bị niêm phong.

Số hàng hóa vi phạm bị niêm phong.


Qua kiểm tra cửa hàng Ánh Tuyết (thôn Liên Hòa), đoàn phát hiện cửa hàng đang bày bán lô phân bón đã hết hạn sử dụng, gồm: 90 chai phân bón hết hạn ngày 10-5-2021; 28 chai phân bón và 20 gói phân bón hết hạn ngày 4-4-2022. Tổng trị giá lô phân bón vi phạm hơn 1,1 triệu đồng. Đội QLTT số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 9 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi toàn bộ số phân bón hết hạn sử dụng trả lại nhà sản xuất.


Tại Hợp tác xã Cây ăn quả Sơn Bình, đoàn phát hiện hợp tác xã đang bày bán 90 chai thuốc trừ sâu hết hạn sử dụng ngày 29-6-2020, có tổng trị giá 6,3 triệu đồng. Đội QLTT số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8 triệu đồng; buộc thu hồi, trả lại nhà phân phối toàn bộ số thuốc trừ sâu này.


K. HÀ