10:04, 09/04/2019

Xét xử nghiêm minh tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em

Tòa án nhân dân tối cao có công văn yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao có công văn yêu cầu Chánh án TAND và Tòa án quân sự các cấp tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung ý kiến của TAND tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.


Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, tình trạng tội phạm xâm phạm tình dục và bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhiều vụ nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, việc triển khai các quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), các đạo luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cũng phát sinh một số khó khăn.


Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên, TAND tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án TAND và Tòa án quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình quán triệt và thực hiện các nội dung sau đây:


Thứ nhất, trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các đạo luật mới được Quốc hội thông qua như: BLHS, BLTTHS, các đạo luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành của TAND tối cao, liên ngành trung ương; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các hình phạt và biện pháp tư pháp được áp dụng bảo đảm nghiêm khắc.


Thứ hai, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án cần thụ lý, giải quyết theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21-9-2018 của Chánh án TAND tối cao. Trong quá trình xét xử, cần đảm bảo các quyền của trẻ em, người chưa thành niên trên cơ sở nguyên tắc “Bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”.


Thứ ba, chủ động phối hợp với cơ quan Công an và Viện Kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến của vụ án, từ đó lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử, bảo đảm kịp thời và đúng thời hạn luât định.


Thứ tư, báo cáo TAND tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của BLHS, BLTTHS và các văn bản pháp luật có liên quan, cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em để TAND tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.


ĐẠI HƯNG