Infographic
17:05, 23/11/2023

Di sản Việt Nam: Nơi lưu giữ giá trị quý báu của dân tộc và thế giới

Từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam" với mục đích phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

 

Theo TTXVN
 


Ý kiến bạn đọc