Infographic
16:45, 20/11/2023

Các hành vi được coi là bạo lực gia đình

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được tổ chức từ ngày 15/11 đến 15/12/2023, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo an sinh xã hội. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Đây là vấn đề nhức nhối khiến dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm, làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ sự bền vững của gia đình. Hậu quả của mỗi hành vi bạo lực gia đình trực tiếp hay gián tiếp đều tác động và ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội.

 

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc