10:56, 07/06/2024

Chương trình truyền hình Đài PT&TH Khánh Hòa                                   

                                                CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT&TH KHÁNH HÒA

Tuần từ ngày 10/06/2024 – 16/06/2024

THỨ 2 NGÀY 10/06/2024

Thời gian

Nội dung

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 2

00g45

TỌA ĐÀM

Làm gì để trẻ vị thành niên không vi phạm pháp luật

01g25

LỜI TRÁI TIM

 

01g55

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 1

03g10

CA NHẠC VIỆT NAM

Phàm trần ai tỏ sự tiên

03g40

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Bảy thế giới một hành tinh – Phần 3: Nam Mỹ

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 6+7

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Lễ hội Tháp Bà

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Tiến độ quy hoạch các địa phương

07g05

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 1

08g15

KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH

Ghé thăm làng nghề đan Diên Trường

08g20

SÂN KHẤU

Chèo: Con đường thành công

10g15

KHOA GIÁO

Phước Bình cánh rừng nguyên sinh giữa đại ngàn

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 14

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Kích cầu du lịch hè 2024

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 37

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 51

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 16

14g55

KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH

Ghé thăm làng nghề đan Diên Trường

15g00

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Những loài chim không bay

15g50

360 ĐỘ DU LỊCH

Đà Nẵng City Tour

16g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 62

16g45

KÝ SỰ TÀI LIỆU

Hai dòng sông văn hóa – Tập 9: Bậc thềm dưới chân núi Con Voi

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 47+48

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nha Trang mùa hoa muồng vàng

17g30

CHUYÊN MỤC KINH TẾ

Xanh hóa trong sản xuất và tiêu dùng

17g45

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ

18g00

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Chỉ thay đổi một điều

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 10: Đại chiến Bình Lệ Nguyên

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 17

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 63

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 51

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 62

23g40

 

KÝ SỰ TÀI LIỆU

Hai dòng sông văn hóa – Tập 9: Bậc thềm dưới chân núi Con Voi

 

THỨ 3 NGÀY 11/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 3

00g40

SÂN KHẤU

Chèo: Con đường thành công

02g35

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 2

03g50

VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Người giữ hồn Chăm

04g15

360 ĐỘ DU LỊCH

Đà Nẵng City Tour

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 8+9

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC KINH TẾ

Xanh hóa trong sản xuất và tiêu dùng

07g05

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 2

08g20

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 67

08g50

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

Lương y như từ mẫu

09g40

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Bảy thế giới một hành tinh – Phần 3: Nam Mỹ

10g30

PHÓNG SỰ

Nợ rừng

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 15

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Chỉ thay đổi một điều

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 38

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 52

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 17

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 67

15g25

PHIM KHOA HỌC

Gió và biến đổi khí hậu

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 63

16g45

KHOA GIÁO

Tiểu đường thai kỳ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 49+50

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

KÝ SỰ TÀI LIỆU

Hai dòng sông văn hóa – Tập 10: Vọng Cảnh Đài “Một núi ngắm hai sông”

17g45

CHUYÊN MỤC ĐẠI ĐOÀN KẾT

 

18g00

CHUYÊN MỤC THUẾ

Tình hình quản lý thuế các tháng đầu năm

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Khám phá đỉnh Phủ Lồng

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 18

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 64

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 52

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

KHOA GIÁO

Phước Bình cánh rừng nguyên sinh giữa đại ngàn

23g35

KÝ SỰ TÀI LIỆU

Hai dòng sông văn hóa – Tập 10: Vọng Cảnh Đài “Một núi ngắm hai sông”

 

THỨ 4 NGÀY 12/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 4

00g40

TỌA ĐÀM

Nối vòng tay nhân ái – Những ngôi nhà ước mơ

01g25

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 67

01g55

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 3 – Cuối

03g05

PHIM TÀI LIỆU

Tôi là 00100

04g05

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Cảm ơn cuộc đời

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 10+11

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC ĐẠI ĐOÀN KẾT

 

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

KHOA GIÁO

Tiểu đường thai kỳ

07g05

PHIM VIỆT NAM

Người làng cát – Tập 3 – Cuối

08g15

PHIM KHOA HỌC

Gió và biến đổi khí hậu

08g50

360 ĐỘ DU LỊCH

Khu trượt nước Hòa Phú Thành

09g00

LỜI TRÁI TIM

 

09g30

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

09g45

PHIM TÀI LIỆU

Tôi là 00100

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 16

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC THUẾ

Tình hình quản lý thuế các tháng đầu năm

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 39

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 53 – Cuối

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 18

14g55

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

Lương y như từ mẫu

15g45

PHÓNG SỰ

Nợ rừng

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 64

16g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 51+52 – Cuối

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Văn hóa nghệ thuật với đời sống bộ đội

17g30

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 1: Vùng đất tự hào dáng núi, hình sông

17g45

CHUYÊN MỤC SỨC KHỎE

Phát triển và bảo tồn cây thuốc quý

18g00

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở xã Ninh Tân

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

BẢN TIN CHÍNH PHỦ TUẦN QUA

 

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 19

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 65

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 53 – Cuối

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 63

23g40

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

 

THỨ 5 NGÀY 13/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 5

00g45

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

Hương sắc mùa xuân

02g10

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 1 - Tập 1+2

03g35

PHIM TÀI LIỆU

26 ngày đêm ở Huế

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 12+13

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở xã Ninh Tân

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 2: Y Tý – Miền cổ tích

07g05

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 1 - Tập 1+2

08g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 68

09g00

KHOA GIÁO

Chinh phục núi U Bò

09g30

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g05

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thiên nhiên hoang dã ở Bắc Âu – Phần 2

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 17

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC SỨC KHỎE

Phát triển và bảo tồn cây thuốc quý

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 40

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 1

13g45

KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH – BÍ ẨN HUNG THOÒNG

Tập 1: Khám phá hang Hùng và hang Tròn

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 19

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 68

15g25

TỌA ĐÀM

Câu chuyện ngày trở về

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 65

16g40

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TỔNG HỢP TIẾNG RAGLAI

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 2 - Tập 1+2

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 2: Y Tý – Miền cổ tích

17g45

CHUYÊN MỤC KHÁNH HÒA QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI

Những tuyến đường hoa

18g00

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Mùa hoa dã quỳ

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g00

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Lễ Khai mạc liên hoan du lịch biển

21g30

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

21g35

PHIM TRÊN KTV

21g40

PHÓNG SỰ

Sắt son một lòng

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 1

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

KHOA GIÁO

Chinh phục núi U Bò

23g40

CHUYÊN MỤC KHÁNH HÒA QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI

Những tuyến đường hoa

 

 

 

 

 

THỨ 6 NGÀY 14/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 6

00g40

SÂN KHẤU

Tiếng thú gọi rừng

01g40

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 68

02g10

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 1 - Tập 3+4 – Cuối

03g35

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Rwanda đất nước của những ngọn đồi

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 14+15

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC KHÁNH HÒA QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI

Những tuyến đường hoa

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

07g05

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 1 - Tập 3+4 – Cuối

08g30

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TỔNG HỢP TIẾNG RAGLAI

08g50

PHIM TÀI LIỆU

26 ngày đêm ở Huế

09g45

TỌA ĐÀM

Câu chuyện ngày trở về

10g20

CA NHẠC VIỆT NAM

Cây vĩ cầm của mẹ

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 18

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG

Thực hiện Quy định ATVSTP còn gặp nhiều khó khăn

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 41

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 2

13g45

KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH – BÍ ẨN HUNG THOÒNG

Tập 2: Hang Thung tuyệt tác của tạo hóa

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thiên nhiên hoang dã ở Bắc Âu – Phần 2

14g55

PHÓNG SỰ

Thần linh ơi, ta có già làng

15g10

CA NHẠC VIỆT NAM

Hát thờ

16g05

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 3: Kỳ Quan San – Chốn thần tiên

16g25

TRUYỀN HÌNH HẢI QUÂN THÁNG 6/2024

16g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 2 - Tập 3+4

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển

17g30

CHUYÊN MỤC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Hướng đến du lịch xanh

17g45

CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

Habanera

18g00

VĂN HÓA ĐỌC

Địa điểm đọc sách mới

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 11: Vườn không nhà trống

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 20

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 66

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 2

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 64

23g40

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 3: Kỳ Quan San – Chốn thần tiên

 

 

THỨ 7 NGÀY 15/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 7

00g40

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Rwanda đất nước của những ngọn đồi

01g35

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Homestay thời 4.0

02g00

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 2 - Tập 1+2

03g30

SÂN KHẤU

Tiếng thú gọi rừng

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 16+17

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG

Thực hiện Quy định ATVSTP còn gặp nhiều khó khăn

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

Habanera

07g05

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 2 - Tập 1+2

08g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 69

09g05

TRUYỀN HÌNH HẢI QUÂN THÁNG 6/2024

09g25

PHÓNG SỰ

Thần linh ơi, ta có già làng

09g40

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Bài ca màu xanh

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

CHUYÊN MỤC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Hướng đến du lịch xanh

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 19

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

VĂN HÓA ĐỌC

Địa điểm đọc sách mới

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 42

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 3

13g45

KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH – BÍ ẨN HUNG THOÒNG

Tập 3: Thư giãn tại hồ Ma Đa

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 20

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 69

15g25

CA NHẠC VIỆT NAM

Cây vĩ cầm của mẹ

15g55

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 11: Vườn không nhà trống

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 66

16g45

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 5: A Lù, Ngải Thầu – Bức họa đồ trên biên giới

17g00

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids dance

17g15

KHOA GIÁO

Chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

CHUYÊN MỤC TUỔI TRẺ

 

17g45

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

 

18g00

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Thung lũng Chua Lú

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 21

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 67

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 3

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

PHIM TÀI LIỆU

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát Nhà lãnh đạo, trí thức có uy tín lớn

23g45

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

CHỦ NHẬT NGÀY 16/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 8

00g40

TỌA ĐÀM

Giao lưu Chứng nhân lịch sử Biệt động Sài Gòn – Gia Định

01g40

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 69

02g10

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 2 Tập 3 + Phần 3 tập 1

03g35

PHIM KHOA HỌC

Phép màu đại dương - Phần 3

04g20

SẮC MÀU VĂN HÓA ĐIỆN BIÊN

Mường Ảng – Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 18+19

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC TUỔI TRẺ

 

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Donkihote

07g05

PHIM VIỆT NAM

Chạm vào hạnh phúc Phần 2 Tập 3 + Phần 3 tập 1

08g30

CA NHẠC VIỆT NAM

Thênh thang mùa vàng

08g55

PHIM TÀI LIỆU

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát Nhà lãnh đạo, trí thức có uy tín lớn

09g30

CHUYÊN MỤC VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thực phẩm sạch – xu hướng tiêu dùng hiện đại

09g45

KHOA GIÁO

Hành trình kỳ diệu

10g00

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

 

10g15

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids dance

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 20

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

PHÓNG SỰ

Thuận thiên

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 43

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 4

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 21

14g55

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

15g10

XIẾC QUỐC TẾ

Liên hoan nghệ thuật xiếc Viễn Đông lần 1 Vòng 3 – Phần 3

15g40

PHIM TÀI LIỆU

Sức hút đại ngàn – Tập 6: Pavie – Con đường đá cổ

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 67

16g45

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG

Chung tay xây dựng nông thôn mới

17g00

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Tuổi hoa  - Thư viện vào hè

17g15

SẮC MÀU VĂN HÓA ĐIỆN BIÊN

Mường Ảng – Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Chùa nơi đảo xa

17g30

CHUYÊN MỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo quy mô nông hộ tại Khánh Hòa

17g45

TÁC GIẢ TÁC PHẨM         

 

18g00

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Donkihote

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 12: Vua Trần Thánh Tông

18g50

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP  - SỐ 10

 

20g40

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 22

21g25

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 68

22g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Thâm kế độc tình - Tập 4

22g55

BẢN TIN CUỐI NGÀY

23g05

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

23g15

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g30

CA NHẠC VIỆT NAM

Thênh thang mùa vàng