12:17, 24/05/2024

  Chương trình truyền hình Đài PT&TH Khánh Hòa                                   

    

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT&TH KHÁNH HÒA                                     

Tuần từ ngày 27/05/2024 – 02/06/2024

THỨ 2 NGÀY 27/05/2024

Thời gian

Nội dung

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 27

00g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Tốc độ của sự sống – Phần 1

01g30

LỜI TRÁI TIM

Những lời hứa bỏ quên

02g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 19+20

03g30

ÂM VANG BẠCH ĐẰNG

Bừng sáng miền cửa biển

04g20

GÌN GIỮ SẮC MÀU VĂN HÓA

Nhạc cụ của người Xê Đăng Nhánh Mơ Nâm

04g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 38+39

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Lễ hội Tháp Bà

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Tăng trưởng xanh

07g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 19+20

08g30

SÂN KHẤU

Cải lương: Anh hùng miền Cửa Úc

10g30

KHOA GIÁO

Phòng ngừa đột quỵ

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 60 – Cuối

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Những sản phẩm mới trong mùa du lịch hè

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 23

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 37

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 3

14g55

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

15g20

GÌN GIỮ SẮC MÀU VĂN HÓA

Nhạc cụ của người Xê Đăng Nhánh Mơ Nâm

15g30

PHIM TÀI LIỆU

Nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 49

16g45

PHÓNG SỰ

Vòng luẩn quẩn

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 27+28

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Những suất cơm O đồng

17g30

CHUYÊN MỤC KINH TẾ

Tín dụng chính sách xã hội và thu nhập của hộ nghèo

17g45

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

18g00

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tăng cường chuyển đổi số để hướng tới xây dựng đại học số

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 4: Vua Trần Thái Tông

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 4

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 50

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 37

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 55

23g40

 

KHOA GIÁO

Khi quốc tế ca vang trên xứ đạo

 

THỨ 3 NGÀY 28/05/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 28

00g45

SÂN KHẤU

Cải lương: Anh hùng miền Cửa Úc

02g45

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 21+22

04g10

PHÓNG SỰ

Cuộc chiến ngao cát

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 40+41

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC KINH TẾ

Tín dụng chính sách xã hội và thu nhập của hộ nghèo

07g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 21+22

08g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 61

09g00

TỌA ĐÀM

Mạng xã hội – Mặt trận tư tưởng mới

09g40

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Tốc độ của sự sống – Phần 2

10g25

PHIM TÀI LIỆU

Cuộc đời mới

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 1

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tăng cường chuyển đổi số để hướng tới xây dựng đại học số

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 24

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 38

13g45

TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 5

 

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 4

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 61

15g25

CA NHẠC VIỆT NAM

An Biên ngày mới

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 50

16g45

KHOA GIÁO

Phòng ngừa đột quỵ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 29+30

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

CHUYÊN MỤC THỂ THAO

 

17g45

CHUYÊN MỤC ĐẠI ĐOÀN KẾT

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo

18g00

CHUYÊN MỤC THUẾ

Ngành thuế Khánh Hoà với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Chợ Phiên Tả Sìn Thàng

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 5

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 51

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 38

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

23g35

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Kiên Giang với công tác dân tộc

 

THỨ 4 NGÀY 29/05/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 29

00g45

TỌA ĐÀM

Mạng xã hội – Mặt trận tư tưởng mới

01g25

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 61

01g55

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 23+24

03g20

CA NHẠC VIỆT NAM

An Biên ngày mới

04g00

PHIM KHOA HỌC

Thiên đường trên mặt đất – Vùng đất Kanas – Phần 1

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 42+43

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC ĐẠI ĐOÀN KẾT

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC THỂ THAO

 

07g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 23+24

08g30

KHOA GIÁO

Vân Trình – miền thẳm sâu đá dựng

09g00

LỜI TRÁI TIM

Những lời hứa bỏ quên

09g30

PHIM TÀI LIỆU

Những người bạn lớn

10g15

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 2

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC THUẾ

Ngành thuế Khánh Hoà với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 25

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 39

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 5

14g55

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Nước từ sa mạc

15g40

PHIM TÀI LIỆU

Cuộc đời mới

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 51

16g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 31+32

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Bánh mì lò củi

17g30

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Ngày xuất bản sách

17g45

CHUYÊN MỤC SỨC KHỎE

Điều trị dứt điểm bệnh viêm mũi mãn tính bằng phẫu thuật

18g00

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND Khánh Vĩnh duy trì tốt công tác cải cách hành chính

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

BẢN TIN CHÍNH PHỦ TUẦN QUA

 

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 6

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 52

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 39

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 56

23g40

CHUYÊN MỤC SỨC KHỎE

Điều trị dứt điểm bệnh viêm mũi mãn tính bằng phẫu thuật

 

THỨ 5 NGÀY 30/05/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 30

00g45

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Nevada

01g25

KHOA GIÁO

Vân Trình – miền thẳm sâu đá dựng

01g55

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 25+26

03g25

PHIM TÀI LIỆU

Những người bạn lớn

04g10

VĂN HÓA VĂN NGHỆ ĐẤT TỔ

Huyền tích Hai Bà Trưng trên Đất Tổ

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 44+45

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND Khánh Vĩnh duy trì tốt công tác cải cách hành chính

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Ngày xuất bản sách

07g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 25+26

08g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 62

09g00

CA NHẠC VIỆT NAM

Thanh âm từ cao nguyên Bu Nong

09g30

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g05

PHIM KHOA HỌC

Thiên đường trên mặt đất – Vùng đất Kanas – Phần 1

10g30

VĂN HÓA VĂN NGHỆ ĐẤT TỔ

Huyền tích Hai Bà Trưng trên Đất Tổ

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 3

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC SỨC KHỎE

Điều trị dứt điểm bệnh viêm mũi mãn tính bằng phẫu thuật

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 26

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 40

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 6

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 62

15g25

KHÁM PHÁ VĨNH PHÚC

Khám phá nét đẹp “Kẻ cánh, Hương canh”

15g30

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 52

16g45

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Bộ sưu tập tem Hồ Chí Minh

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 33+34

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

KHOA GIÁO

Hiểu để làm đúng

17g45

CHUYÊN MỤC KHÁNH HÒA QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI

Không gian xưa trong lòng phố biển

18g00

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Cao nguyên đá Tả Phìn

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 7

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 53

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 40

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Nước từ sa mạc

23g55

KHÁM PHÁ ĐIỆN BIÊN

Cao nguyên đá Tả Phìn

 

 

 

 

 

THỨ 6 NGÀY 31/05/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 31

00g45

ÂM VANG BẠCH ĐẰNG

Hào khí Bạch Đằng Giang

01g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 62

02g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 27+28

03g30

TỌA ĐÀM

Chạm tới ước mơ

04g00

VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Cùng nhau

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 46+47

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC KHÁNH HÒA QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI

Không gian xưa trong lòng phố biển

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

07g05

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 27+28

08g30

PHIM KHOA HỌC

Nước băng giá đối với cơ thể

09g10

SÂN KHẤU

Kịch: Giấc mơ của Ếch xanh

10g20

KHOA GIÁO

Kỹ năng thoát hiểm ANG

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 4

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG

Nhiều hoạt động hướng về trẻ em khó khăn

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 27

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 41

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 7

14g55

CA NHẠC VIỆT NAM

Thanh âm từ cao nguyên Bu Nong

15g25

PHIM TÀI LIỆU

Nhí

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 53

16g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

17g00

PHIM HOẠT HÌNH

Thiên đường của gấu Phần 1 - Tập 35+36

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Mang niềm vui cho em

17g30

CHUYÊN MỤC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Mô hình nông nghiệp – du lịch tại Suối Mơ

17g45

CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

We Are The Champions

18g00

VĂN HÓA ĐỌC

Trường mầm non chú trọng văn hóa đọc

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 5: Bộ máy nhà nước

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 8

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 54

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 41

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 57

23g40

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Bộ sưu tập tem Hồ Chí Minh

 

 

THỨ 7 NGÀY 01/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 32

00g45

SÂN KHẤU

Kịch: Giấc mơ của Ếch xanh

01g55

PHIM VIỆT NAM

Cố nhân – Tập 1

03g20

PHIM KHOA HỌC

Nước băng giá đối với cơ thể

04g00

KHOA GIÁO

Kỹ năng thoát hiểm ANG

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 48+49

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG

Nhiều hoạt động hướng về trẻ em khó khăn

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

We Are The Champions

07g05

PHIM VIỆT NAM

Cố nhân – Tập 1

08g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 63

09g00

TỌA ĐÀM

Chạm tới ước mơ

09g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Giấc mơ có thật

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

CHUYÊN MỤC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Mô hình nông nghiệp – du lịch tại Suối Mơ

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 5

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

VĂN HÓA ĐỌC

Trường mầm non chú trọng văn hóa đọc

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 28

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 42

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 8

14g55

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 63

15g25

PHIM TÀI LIỆU

Đồng chí Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 54

16g45

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Vần thơ cho em

17g00

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids dance

17g15

PHÓNG SỰ

Đừng khóc vì Như An

17g25

THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH MỚI

17g30

CHUYÊN MỤC TUỔI TRẺ

Truyền động lực, khát khao cống hiến cho tuổi trẻ

17g45

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

 

18g00

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

PHÓNG SỰ

Tất cả vì học sinh thân yêu

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 9

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 55

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 42

22g35

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g45

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

22g55

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g10

PHIM TÀI LIỆU

Đồng chí Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

23g45

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

 

CHỦ NHẬT NGÀY 02/06/2024

 

00g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tìm lại tình yêu - Tập 33

00g45

ÂM VANG BẠCH ĐẰNG

Lắng nghe tiếng đất, lời sông

01g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2024 – SỐ 63

02g00

PHIM VIỆT NAM

Cố nhân – Tập 2 – Cuối

03g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Tasamania

04g00

VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Bài ca hạnh phúc

04g25

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trường tương thủ - Tập 50+51

06g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

06g30

CHUYÊN MỤC TUỔI TRẺ

Truyền động lực, khát khao cống hiến cho tuổi trẻ

06g45

PHIM TRÊN KTV

06g50

SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Vần thơ cho em

07g05

PHIM VIỆT NAM

Cố nhân – Tập 2 – Cuối

08g15

CA NHẠC VIỆT NAM

Phim ca nhạc - Gò Công tình thắm duyên nồng

08g55

PHIM TÀI LIỆU

Đồng chí Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

09g30

CHUYÊN MỤC VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lợi thế hàng Việt

09g45

PHÓNG SỰ

Chuyện của Thương

10g00

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

 

10g15

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

10g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids dance

10g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bóng tối cuộc tình - Tập 6

11g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TRƯA

12g00

KHOA GIÁO

Hồi sinh

12g15

PHIM VIỆT NAM

Bác Ba Phi – Tập 29

13g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 43

13g50

THỜI SỰ QUỐC TẾ TRƯA

14g00

BẢN TIN TIẾNG ANH CHIỀU

14g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 9

14g55

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

15g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Tasamania

16g00

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 55

16g45

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG

Những bông hoa trong phong trào phụ nữ

17g00

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Tuổi hoa: Trải nghiệm khoa hoc về môi trường và sinh vật biển

17g15

360 ĐỘ DU LỊCH

Bãi Đá Đen

17g25

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Gương mặt trẻ tiêu biểu, tài năng và bản lĩnh

17g30

CHUYÊN MỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

17g45

TÁC GIẢ TÁC PHẨM         

 

18g00

PHÓNG SỰ

Điểm tựa lòng dân

18g15

BẢN TIN NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

18g40

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Tập 6: Khoa cử triều Trần

18g50

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRỰC TIẾP BUỔI TỐI

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỐI

20g10

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP  - SỐ 9

 

20g40

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhiễm nhan truyền kỳ - Tập 10

21g25

PHIM VIỆT NAM

Hạnh phúc bên nhau – Tập 56

22g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

An gia thiên hạ - Tập 43

22g55

BẢN TIN CUỐI NGÀY

23g05

THỜI SỰ QUỐC TẾ TỐI

23g15

BẢN TIN TIẾNG ANH TỐI

23g30

VĂN HÓA THẾ GIỚI

Những điệu nhảy dân gian Nga