09:07, 28/07/2021

Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 trên các công trường

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở Ban QLDA cũng như tại công trường các dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án. Ban QLDA đã lập Kế hoạch số 727/KH-BQL triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021, xây dựng Kịch bản số 935/KH-BQL nhằm ứng phó, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo 3 cấp độ; các cán bộ Ban QLDA được bố trí luân phiên làm việc tại nhà, tăng cường các công tác nội nghiệp để vẫn duy trì tiến độ thực hiện của dự án.

 

Công nhân nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch tại công trường
Công nhân nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch tại công trường
 
Ban QLDA còn cử cán bộ thường xuyên kiểm tra công trường thi công, đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức phòng, chống dịch; yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các kế hoạch, các phương án tổ chức thi công vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch vừa đáp ứng tiến độ công việc; yêu cầu ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động trên công trường dự án.
 
Ngay khi UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND, Công điện số 04/CĐ-UBND và Công điện số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là triển khai các chỉ thị về giãn cách và cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, Ban QLDA đã phát hành chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc tuân thủ các quy định và tạm dừng một số công trình xây dựng không mang tính cấp bách, chỉ duy trì hoạt động công trình trọng điểm của tỉnh là Dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại phường Ngọc Hiệp.
 
 
Các đơn vị liên quan phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan quản lý và của Ban QLDA như: tăng cường tuyên truyền đến người lao động về tuân thủ quy định theo các chỉ thị; tuân thủ và kiểm soát việc thực hiện quy tắc 5K tại công trường; thực hiện khai báo y tế bắt buộc; tăng cường đảm bảo an ninh công trường và nơi lưu trú tập trung của người lao động, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra; định kỳ báo cáo cho Ban QLDA để kịp thời phối hợp, chỉ đạo giải quyết… Ban QLDA đã tổ chức thực hiện những biện pháp tập trung, nghiêm túc và quyết liệt như thế, với mục tiêu đảm bảo an toàn tại các công trường dự án, tạo sự an tâm cho người lao động khi vẫn triển khai làm việc trong điều kiện khó khăn của tình hình dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của dự án.