09:10, 13/10/2022

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 326 ngày 12-10 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 326 ngày 12-10 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước.


Theo đó, thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tại một số tỉnh, thành phố phía nam. Với thực trạng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường; khẩn trương triển khai kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.


Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Nghị định số 95/2021 ngày 1-11-2021 và Nghị định số 83/2014 ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu; báo cáo Chính phủ trong tháng 10.


C.V