10:03, 30/03/2023

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước được tái thành lập từ ngày 1-4-1990. Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, Kho bạc Nhà nước đã có những bước đi vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được tái thành lập từ ngày 1-4-1990. Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, KBNN đã có những bước đi vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công. Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN, những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tập trung tốt nguồn thu, kiểm soát chi hiệu quả


Với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống KBNN Khánh Hòa ngày càng vững mạnh, bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, KBNN Khánh Hòa luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành từng mục tiêu, nhiệm vụ theo từng năm tại Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn 10 năm, KBNN Khánh Hòa đã đạt được thắng lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Nổi bật là tổ chức tốt công tác thu, kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng dự toán, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Hoạt động kế toán tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Hoạt động kế toán tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.


Về tập trung nguồn thu của NSNN, đơn vị đã tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cải cách, hiện đại hóa phương thức thu NSNN, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu. Đến nay, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với 10 ngân hàng thương mại cổ phần, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế thấp nhất việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Đến nay, số lượng tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN Khánh Hòa tại 10 hệ thống ngân hàng thương mại là 37 tài khoản.


Về kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN đã đổi mới cơ chế quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, gắn với việc tăng cường phân cấp, giao trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách và tương ứng với mức độ phát triển chức năng kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sử dụng ngân sách, đi đôi với việc kiểm soát rủi ro, tăng cường thanh tra, kiểm tra; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN; thực hiện chia sẻ và liên thông dữ liệu số trong toàn bộ quá trình quản lý chi NSNN, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2022, hệ thống KBNN Khánh Hòa đã giải ngân vốn đầu tư công được 3.291 tỷ đồng, bằng 92,3% kế hoạch vốn được giao.


Hướng tới Kho bạc số


Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa đã tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý ngân quỹ nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để từng bước hình thành Kho bạc số; chuyển đổi phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ kho bạc; hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra và triển khai kiểm toán nội bộ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện hơn nữa cho các đơn vị sử dụng NSNN và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN; triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin theo hướng hình thành Kho bạc số theo chỉ đạo của KBNN; triển khai nâng cấp các chương trình ứng dụng, kiểm tra an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu; triển khai mở rộng thanh toán liên ngân hàng theo mô hình tập trung tại KBNN và quy trình liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - thanh toán song phương điện tử với ngân hàng - Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN); tiếp tục triển khai và vận hành hiệu quả phần mềm quản lý văn bản eDocTC và E-Office; chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Năm 2022, KBNN Khánh Hòa đã điện tử hóa các hoạt động theo quy trình chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc nội bộ; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các đơn vị sử dụng NSNN, doanh nghiệp và chủ đầu tư; các hoạt động đã áp dụng tương tác trên không gian mạng theo xu thế và định hướng hình thành Kho bạc số vào thời gian tiếp theo. Điểm sáng hoạt động năm 2022 là lần đầu tiên trong 10 năm, KBNN Khánh Hòa đã đạt chỉ số cải cách hành chính 92,51%, xếp hạng tốt, vươn lên dẫn đầu về chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính khối các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.


Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, với tinh thần đoàn kết, “Uống nước nhớ nguồn”, chung tay xây dựng và giữ gìn nét văn hóa của ngành KBNN.


Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, KBNN Khánh Hòa tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

 

Tính đến cuối năm 2022, thu NSNN trong cân đối đạt 16.688 tỷ đồng, bằng 138,72% so với dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 12.903 tỷ đồng, bằng 129,81% so với dự toán năm; thu xuất nhập khẩu đạt 2.744 tỷ đồng, bằng 132,24% so với dự toán năm (đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng 849 tỷ đồng). Đến ngày 31-12-2022, hệ thống KBNN Khánh Hòa đã tiếp nhận và giải quyết 325.680 hồ sơ; trong đó, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã giải quyết 295.944 hồ sơ (5.919 hồ sơ giải quyết sớm hạn, đạt tỷ lệ 2%; 290.025 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 98%).


PHẠM THỊ HỒ LAN