10:01, 13/01/2022

Thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tăng cao

Theo báo cáo, năm 2021, có 1.642 đơn vị giao dịch qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa với 10.591 tài khoản và 2.415 chứng từ phát sinh bình quân trong ngày. Doanh số hoạt động kế toán hơn 246.091 tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt hơn 167.310 tỷ đồng, tăng 102% so với năm trước.

Theo báo cáo, năm 2021, có 1.642 đơn vị giao dịch qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa với 10.591 tài khoản và 2.415 chứng từ phát sinh bình quân trong ngày. Doanh số hoạt động kế toán hơn 246.091 tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt hơn 167.310 tỷ đồng, tăng 102% so với năm trước. Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Nha Trang, nâng tổng số ngân hàng thương mại phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước lên 6 ngân hàng.


Năm qua, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa cũng thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên 20.807 tỷ đồng. Trong đó, kiểm soát chi hỗ trợ cho 171.426 người với số tiền 321 tỷ đồng; chi trả cho các biện pháp phòng, chống dịch 249 tỷ đồng.


H.DUNG