11:03, 21/03/2021

Agribank: Triển khai chức năng định danh khách hàng theo phương thức điện tử eKYC

Agribank vừa triển khai chức năng định danh khách hàng theo phương thức điện tử eKYC khi đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên thiết bị khác để đảm bảo an toàn tài sản cũng như mang đến những trải nghiệm hiện đại cho khách hàng.

Agribank vừa triển khai chức năng định danh khách hàng theo phương thức điện tử eKYC khi đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên thiết bị khác để đảm bảo an toàn tài sản cũng như mang đến những trải nghiệm hiện đại cho khách hàng. Theo đó, khi cài đặt và đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên thiết bị khác, khách hàng cần chụp ảnh giấy tờ tùy thân và khuôn mặt để hệ thống tự động đối chiếu và ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu. Sau khi hệ thống ghi nhận kết quả đối chiếu ảnh trên giấy tờ tùy thân và khuôn mặt khớp đúng, khách hàng sẽ nhận được mã xác nhận OTP đăng nhập ứng dụng trên thiết bị khác.


Trường hợp khách hàng đang dùng thiết bị cài đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking phiên bản cũ (chưa có eKYC), sau đó đăng nhập thành công trên thiết bị mới cài đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking phiên bản mới (có eKYC) trên một thiết bị khác, khi khách hàng đăng nhập lại để sử dụng ứng dụng trên thiết bị cũ, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu cập nhật phiên bản mới để thực hiện eKYC.


Với giải pháp eKYC, khách hàng có thêm một lớp bảo vệ tài khoản bên cạnh xác thực qua mã OTP, từ đó hạn chế được các hành vi lừa đảo, ngăn ngừa rủi ro.


H.DUNG