Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Thứ Năm, 18/04/2019, 20:14 [GMT+7]

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các đơn vị cung ứng dịch vụ công đẩy nhanh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các nội dung về thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị; bổ sung tiêu chí này vào nội dung đánh giá bình xét thi đua các cụm, khối thi đua của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã trả lương qua tài khoản vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (tiền điện, tiền nước)…
 
Thời gian qua, việc triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công đã đạt được kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực thu thuế, tiền điện nhưng vẫn còn hạn chế trong các lĩnh vực thanh toán học phí, viện phí, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chương trình an sinh xã hội. Đến cuối năm 2018, chỉ có 1 máy POS được lắp đặt tại trường học với doanh số thanh toán trong năm 2018 hơn 5 tỷ đồng (do không hiệu quả nên không được phát triển rộng); tỷ lệ người thanh toán viện phí, nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chương trình an sinh xã hội còn rất thấp.
 
N.D
.

các thông tin tiện ích