21:05, 20/11/2023

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023:
Chọn 35 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao chứng nhận

ĐÌNH LÂM

Ngày 20-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 chủ trì cuộc họp Ban giám khảo để bình chọn các sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng bình chọn tiến hành đánh giá 75 sản phẩm, bộ sản phẩm được các địa phương gửi đến để bình chọn. Kết quả, có 54 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt tổng điểm bình quân từ 70 điểm trở lên. Trong đó, Ban giám khảo đề xuất gom những sản phẩm cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại nguyên, vật liệu hoặc các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng do cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất thành 35 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao chứng nhận. 

Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng thống nhất chọn 35 sản phẩm, bộ sản phẩm hội đồng đã bình chọn để trao chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; chọn 14 sản phẩm, bộ sản phẩm tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ông yêu cầu đơn vị tổ chức bình chọn tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng cho các sản phẩm, bộ sản phẩm và thống nhất chọn ra các cá nhân, tập thể để khen thưởng vì có đóng góp cho chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. 

ĐÌNH LÂM