21:51, 19/11/2023

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.556 doanh nghiệp thành lập mới

HẠ LINH

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.556 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới (giảm 6,49% so với cùng kỳ năm trước) với tổng số vốn đăng ký hơn 10.636 tỷ đồng (giảm 35,9%). Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới tính đến nay đạt 6,8 tỷ đồng, giảm 31,45% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh có 680 DN quay trở lại hoạt động, giảm 33,79% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên 2.236 DN (cùng kỳ năm trước là 2.691 DN). Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.538 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 6,66%) và 242 DN giải thể (giảm 16,26%).

Mặc dù số DN thành lập mới giảm, song đến tháng 11, số lao động đang làm việc trong các đơn vị công nghiệp lại tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực DN ngoài nhà nước tăng 11,43%; DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,6%; riêng DN nhà nước giảm 10,94%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,85%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí tăng 1,98%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,4%.

HẠ LINH