11:03, 24/03/2023

Được công nhận và giao quyền quản lý khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào

Ngày 24-3, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp hợp với Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 24-3, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp hợp với Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Lãnh đạo Huyện Vạn Ninh trao quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Vạn Hưng
Lãnh đạo Huyện Vạn Ninh trao quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Vạn Hưng.

Theo đó, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Vạn Hưng (hiện có 61 thành viên) được công nhận và giao quyền thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào. Tổ cộng đồng được tổ chức, quản lý, thực hiện tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng, bảo vệ và khai thác thủy sản, du lịch gắn với hoạt động thủy sản trong phạm vi được giao quyền quản lý với tổng diện tích 89ha, trong đó có 54ha vùng lõi và 35ha vùng đệm; ngăn chặn các hành vi vi phạm, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm; được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định; thành lập quỹ cộng đồng…

Được biết, thông qua dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật thủy sản 2017 với các sáng kiến từ Trung ương tới địa phương”, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, UBND huyện Vạn Ninh thực hiện mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào theo quy định của Luật Thủy sản. Đây là Tổ cộng đồng đầu tiên trong tỉnh được công nhận và giao quyền thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

HẢI LĂNG