11:03, 19/03/2023

Khối thi đua các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Vừa qua, Khối thi đua các doanh nghiệp  khu vực ngoài Nhà nước thuộc ngành Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Vừa qua, Khối thi đua các doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước thuộc ngành Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.  


Khối thi đua có 18 DN tham gia với khoảng 1.500 lao động. Năm 2022, trong phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, đa số các DN cơ bản đạt kế hoạch đề ra với tổng doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước hơn 250 tỷ đồng. Các DN trong khối tiếp tục tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại vào sản phẩm; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, bảo đảm thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng...


Tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023, Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang được bầu làm Trưởng khối thi đua. Nhân dịp này, Sở Công Thương tặng giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.


C.V