09:03, 27/03/2023

Khánh Vĩnh: Keo vàng lá, chết do nhiều tác nhân gây bệnh

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh vừa có văn bản về nguyên nhân cây keo trên địa bàn bị bệnh, chết.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh vừa có văn bản về nguyên nhân cây keo trên địa bàn bị bệnh, chết.


Theo kết quả giám định của Viện Bảo vệ thực vật, keo lai bị vàng lá, khô đọt, chết là do các tác nhân sau: Trên lá: Bệnh bồ hóng do nấm Capnodium mangifera; trên thân: Bệnh chết héo do nấm Ceratocystis manginecans cộng với hiện tượng xì mủ trên thân do mọt gây hại. Qua đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đưa ra phương pháp điều trị các loại bệnh nói trên và đề nghị các xã, thị trấn thông báo, hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh hại cây keo theo khuyến nghị để giảm thiệt hại cho người trồng.


V.L