09:05, 19/05/2022

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5%

Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam nói chung, lực lượng kiểm lâm Khánh Hòa nói riêng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, luôn là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng. Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết:

Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam nói chung, lực lượng kiểm lâm Khánh Hòa nói riêng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, luôn là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng. Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa
Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa


Từ khi thành lập đến nay, lực lượng kiểm lâm Khánh Hòa ngày càng phát triển lớn mạnh, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để giữ gìn màu xanh cho rừng. Trước thực tế là tài nguyên rừng ngày càng suy giảm, nạn phá rừng, cháy rừng, khai thác và buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn xảy ra đòi hỏi lực lượng kiểm lâm phải tiếp tục đổi mới trong xây dựng lực lượng, phương pháp hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng.


- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5%. Để đạt chỉ tiêu này, ngành Kiểm lâm sẽ tập trung thực hiện những giải pháp gì, thưa ông?

 

Trồng rừng tại thị xã Ninh Hòa.

Trồng rừng tại thị xã Ninh Hòa.


- Để phấn đấu đạt tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2025 là 46,5% như mục tiêu đề ra, lực lượng kiểm lâm sẽ là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, toàn ngành tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Bảo vệ, giữ vững diện tích rừng tự nhiên hiện có; triển khai tốt việc trồng rừng thay thế các diện tích rừng đã chuyển mục đích để tăng diện tích rừng trồng phòng hộ; tăng cường trồng mới rừng. Tỉnh sẽ chú trọng triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 524 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh phấn đấu trồng 10,755 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó trồng mới 8 triệu cây phân tán và 2,755 triệu cây trồng rừng tập trung (tương đương 1.600ha). Ngoài ra, việc khoanh nuôi các diện tích đất chưa có rừng nhưng có cây rừng tái sinh phát triển thành rừng tự nhiên phục hồi cũng là giải pháp quan trọng trong nâng tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh.


- Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, lực lượng Kiểm lâm Khánh Hòa có những hoạt động cụ thể gì thưa ông?


- Hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm, Kiểm lâm Khánh Hòa sẽ thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có; phấn đấu thực hiện mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt mức 46,5%; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trồng rừng thay thế, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.


Bên cạnh đó, triển khai hiệu qủa Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2025; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án về lâm nghiệp khác. Cùng với đó, Kiểm lâm Khánh Hòa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phấn đấu giảm số vụ vi phạm và thiệt hại về rừng hàng năm; không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng. Đồng thời, triển khai đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp; tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về lâm nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản, giám sát tài nguyên rừng.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)