10:02, 21/02/2022

Khánh Vĩnh nỗ lực duy trì các tiêu chí nông thôn mới

Năm 2021, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện còn khó khăn, huyện đã nỗ lực giữ vững mức trung bình toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã.

 

Năm 2021, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong điều kiện còn khó khăn, huyện đã nỗ lực giữ vững mức trung bình toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã.


Triển khai nhiều giải pháp


Theo lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh, năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng NTM. Trong đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các kế hoạch: Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại 4 xã...

 

Sản phẩm bưởi da xanh Thái Tường của hộ kinh doanh Đặng Thái Luyện  (xã Khánh Phú) được UBND tỉnh xếp hạng sản phẩm đạt 3 sao theo chương trình OCOP.

Sản phẩm bưởi da xanh Thái Tường của hộ kinh doanh Đặng Thái Luyện (xã Khánh Phú) được UBND tỉnh xếp hạng sản phẩm đạt 3 sao theo chương trình OCOP.


Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, trong nhiệm vụ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập năm 2021, huyện có 4 xã đăng ký tham gia, gồm: Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Thành, Khánh Phú với 25 hộ, tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp 588 triệu đồng, vốn người dân đối ứng 838 triệu đồng. Kết quả, tại xã Khánh Phú, Khánh Thành, địa phương đã thực hiện hỗ trợ chuyển đổi cây trồng cho 21 hộ với diện tích 15ha, tỷ lệ giải ngân đạt 100%; tại xã Khánh Bình, Khánh Trung, địa phương đã tổ chức nghiệm thu, hỗ trợ cho 4 hộ đăng ký tham gia chăn nuôi gia súc tập trung với tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.


Thực hiện chương trình OCOP năm 2021, trên địa bàn huyện có 2 chủ thể kinh doanh đăng ký tham gia với sản phẩm bưởi da xanh Thái Tường của hộ kinh doanh Đặng Thái Luyện và bưởi da xanh Sơn Nguyên của hộ kinh doanh cơ sở Sơn Nguyên. Kết quả, 2 sản phẩm đều đã được UBND tỉnh đánh giá và xếp hạng sản phẩm đạt 3 sao.


Trong đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tại xã Sông Cầu, xã đã thực hiện 3 công trình gồm: Giếng khoan cuối thôn Nam; sân bê tông hội trường UBND xã; giếng khoan cấp nước bổ sung nước sinh hoạt giữa thôn Đông với tổng kinh phí 495 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%.


Bên cạnh đó, các xã đã lồng ghép tuyên truyền chương trình xây dựng NTM tại các cuộc họp của thôn; tổ chức rà soát, lựa chọn những tiêu chí còn thấp trong 19 tiêu chí, phù hợp với thực tế để ưu tiên thực hiện và có sự tham gia đóng góp của các đoàn thể, từ đó đưa nội dung này vào các buổi sinh hoạt, cuộc họp định kỳ để tuyên truyền, vận động người dân cùng góp sức thực hiện.


Còn một số hạn chế


Đến cuối năm 2021, bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã, giữ vững so với năm 2020. Tuy nhiên, chỉ đạt 92,28% so với kế hoạch đề ra năm 2021 là bình quân đạt 11,92 tiêu chí/xã.


Theo ông Thuận, năm qua, bên cạnh những mặt thuận lợi trong công tác triển khai xây dựng NTM như Huyện ủy, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; địa phương triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh về xây dựng NTM... thì công tác xây dựng NTM trên địa bàn còn có những hạn chế. Đó là, một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng NTM để hoàn thành các tiêu chí ít dùng vốn, chủ yếu mang tính chất tuyên truyền, vận động như: Tiêu chí số 14 (giáo dục và đào tạo) có 3 xã bị rớt gồm: Khánh Bình, Khánh Thành, Khánh Phú, do phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1 (theo quy định phải đạt mức độ 2); tiêu chí 19 (quốc phòng và an ninh) có xã Khánh Hiệp bị rớt do trong năm đã xảy ra trọng án; tiêu chí 8 (thông tin và truyền thông) có xã Cầu Bà bị rớt do hệ thống đài truyền thanh không dây đang hoạt động ở băng tần sai quy định và chưa chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh không dây theo lộ trình.


Bên cạnh đó, do năm 2021 huyện không có địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM nên vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình NTM về cơ sở hạ tầng chưa được phân bổ, ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch. Một số xã xây dựng kế hoạch chưa đề ra các giải pháp cụ thể để giữ vững những tiêu chí đã đạt, giải pháp để đạt tiêu chí trong năm chưa bám sát hiện trạng cũng như định hướng phát triển tại địa phương...


Hiện nay, huyện tiếp tục tổng hợp kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2022 của các xã để tổ chức khảo sát, có định hướng cụ thể giúp các địa phương có kế hoạch bám sát với nhu cầu đề ra, đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, UBND huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để 13 xã trên địa bàn điều chỉnh, cập nhật quy hoạch (do đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM của các xã và đề án xây dựng NTM của huyện đã được phê duyệt từ năm 2012, đến nay có nhiều nội dung không còn phù hợp); quan tâm tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn (do đến nay chính sách đã hết niên độ thực hiện)...


V.THÀNH