10:06, 10/06/2021

Rà soát các công trình điện mặt trời mái nhà

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo về các công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo về các công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã và TP. Cam Ranh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kiểm tra tất cả công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh có quy mô công suất từ 100kWh trở lên; kết quả kiểm tra, báo cáo thống kê và xác định rõ trường hợp nào phù hợp và không phù hợp. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tự kiểm tra tất cả công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh có quy mô công suất dưới 100kWh và tổng hợp báo cáo. Nội dung gồm: Kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện điện mặt trời mái nhà, trên mái của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn…; việc chấp hành về đất đai, tiêu chí trang trại và đấu nối theo các quy định của pháp luật.


Kết thúc đợt kiểm tra, UBND các huyện, thị xã và TP. Cam Ranh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổng hợp báo cáo, gửi Sở Công Thương trước ngày 30-6 để tổng hợp. Sở Công Thương chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND các huyện, thị xã và TP. Cam Ranh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 10-7.


C.Đ