10:09, 20/09/2020

Công nhận 18 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công nhận 18 sản phẩm của 14 chủ thể sản xuất đạt hạng 3 sao của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công nhận 18 sản phẩm của 14 chủ thể sản xuất đạt hạng 3 sao của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.

 

Hội đồng OCOP tỉnh kiểm tra  thực địa  sản phẩm  bưởi da xanh tại  Khánh Vĩnh.

Hội đồng OCOP tỉnh kiểm tra thực địa sản phẩm bưởi da xanh tại Khánh Vĩnh.


Đây là những sản phẩm tiêu biểu, được Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá cao, chấm điểm từ 50 đến 69 điểm trên thang điểm 100. Các tiêu chí để chấm điểm liên quan đến các yếu tố như: Tổ chức sản xuất, sức mạnh cộng đồng, tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm, chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; khả năng xuất khẩu… Một số sản phẩm tiêu biểu, được đánh giá cao như: Dưa lưới Ô Xanh (huyện Khánh Vĩnh), sầu riêng (huyện Khánh Sơn), gạo Ngọc Quang (thị xã Ninh Hòa), chả cá Thuận (huyện Vạn Ninh), xoài sấy dẻo (TP. Cam Ranh).


Kết quả xếp hạng sẽ có hiệu lực trong 3 năm kể từ khi ban hành quyết định công nhận. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công khai sản phẩm và tham mưu việc tổ chức trao giấy công nhận cho các chủ thể, hướng dẫn các địa phương và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in tem chứng nhận “OCOP Khánh Hòa” lên sản phẩm được công nhận; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ sản phẩm hàng năm, đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế quản lý và sử dụng tem chứng nhận.


C.Đ