12:08, 18/08/2022

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp nhà nước của Trường Sĩ quan Không quân

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp quốc gia vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị cấp điện di động cho tàu bay" do Đại tá, Thạc sĩ Đinh Văn Mạnh, Trường Sĩ quan Không quân làm chủ nhiệm.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp quốc gia vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị cấp điện di động cho tàu bay” do Đại tá, Thạc sĩ Đinh Văn Mạnh, Trường Sĩ quan Không quân làm chủ nhiệm.

 

Đại tá Đinh Văn Mạnh, Trường Sĩ quan Không quân báo cáo đề tài trước hội đồng.

Đại tá Đinh Văn Mạnh, Trường Sĩ quan Không quân báo cáo đề tài trước hội đồng.


Sau khi nghe Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài cũng như giải đáp các chất vấn, hội đồng đã xếp loại đề tài ở mức đạt với một số chỉ tiêu và tính năng kỹ thuật của sản phẩm vượt so với đặt hàng nghiên cứu. Hội đồng cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu; đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển để trở thành sản phẩm thương mại.


Mai Đông - Đức Dũng