04:08, 30/08/2022

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh trồng, thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh

Sáng 30-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà" do Kỹ sư Đỗ Anh Thy - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ nhiệm đề tài.

Sáng 30-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà” do Kỹ sư Đỗ Anh Thy - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ nhiệm đề tài.

 

Quang cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài sâm Ngọc Linh
Quang cảnh nghiệm thu đề tài sâm Ngọc Linh

 

Trong thời gian 42 tháng (từ tháng 12-2018 đến tháng 6-2022), nhóm nghiên cứu đã chủ động giải quyết các vấn đề: Điều tra, thu thập thông tin về điều kiện sinh thái tại địa điểm trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh; xây dựng mô hình trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tổng diện tích 1.000 m2 tại 3 khu vực; đánh giá khả năng sinh trưởng và chất lượng sâm Ngọc Linh trồng thử nghiệm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Kết quả, xác nhận điều kiện sinh thái của Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của sâm Ngọc Linh: Tỷ lệ sống của cây sâm Ngọc Linh ở cả 3 khu vực sau 3 năm trồng thử nghiệm đều ở mức cao hơn 80%; chiều cao tăng 9,3 - 21,3 cm, khối lượng củ tăng từ 2,8 - 3,6 g, hàm lượng saponin toàn phần và saponin chính tăng từ 9,81 -13,41 đơn vị tại các khu vực nghiên cứu... Đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về trồng trọt và di thực sâm Ngọc Linh. Từ đó tạo tiền đề việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại Việt Nam.

 

Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất xếp loại Đạt.

V.L