11:09, 30/09/2021

Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các phòng chuyên môn của sở; cơ quan báo chí của tỉnh; phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền thông điệp: Nâng tầm giá trị nông sản Việt qua nền tảng thương mại số. Cùng với đó, tăng cường phổ biến lợi ích và cách đưa các sản phẩm hàng hóa, đặc sản vùng miền lên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn cách thức, quy trình thu gom, đóng gói, bảo quản, giao hàng, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19; giới thiệu các mô hình chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã với sự tham gia của các sàn thương mại điện tử. Trong quá trình tuyên truyền, cần chú trọng đến giới thiệu các mặt hàng nông sản chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn phòng, chống dịch bệnh; thông tin về thị trường nông sản Việt Nam, phân tích, dự báo nhu cầu, giá cả thị trường…


N.T