11:11, 30/11/2022

Hơn 264,309 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 29/11/2022 có 70.157 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.309.544 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.645.863 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.766.003 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.897.678 liều.
 

Trong ngày 29/11/2022 có 70.157 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.309.544 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.645.863 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.766.003 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.897.678 liều.
 
 
Theo TTXVN