08:10, 03/10/2022

Giá xăng RON 95-III giảm về mức hơn 21.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu 15h ngày 3/10/2022, giá xăng RON 95-III đã giảm xuống còn 21.443 đồng/lít và giá xăng E5 RON 92 cũng giảm còn 20.732 đồng/lít.
 

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu 15h ngày 3/10/2022, giá xăng RON 95-III đã giảm xuống còn 21.443 đồng/lít và giá xăng E5 RON 92 cũng giảm còn 20.732 đồng/lít.

 

Theo TTXVN