11:09, 30/09/2022

9 tháng năm 2022: Việt Nam xuất siêu 6,52 tỷ USD

9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13%. Cả nước xuất siêu 6,52 tỷ USD.

9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13%. Cả nước xuất siêu 6,52 tỷ USD.
 

Theo TTXVN