08:07, 25/07/2022

Hơn 242,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 24/7/2022 có 300.706 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 242.808.103 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.298.970 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.135.950 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.373.183 liều.
 

Trong ngày 24/7/2022 có 300.706 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 242.808.103 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.298.970 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.135.950 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.373.183 liều.
 
 
Theo TTXVN