04:05, 18/05/2022

Hơn 217,37 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 16/5/2022 có 338.133 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 217.377.159 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.312.030 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.412.044 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.653.085 liều.
 

Trong ngày 16/5/2022 có 338.133 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 217.377.159 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.312.030 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.412.044 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.653.085 liều.
 
 
 
 
Theo TTXVN