09:05, 11/05/2022

Hơn 216,14 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 10/5/2022 có 303.665 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 216.142.873 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.690.031 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.394.651 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.058.191 liều.
 

Trong ngày 10/5/2022 có 303.665 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 216.142.873 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.690.031 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.394.651 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.058.191 liều.
 
 
 
Theo TTXVN