05:05, 30/05/2022

Bệnh Đậu mùa khỉ: Biện pháp phòng bệnh

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp tạm thời phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ như: Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng...

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp tạm thời phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ như: Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường…
 
Theo TTXVN