07:11, 26/11/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 26-11)

Sáng 26-11, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 26-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 103 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 26-11, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 26-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 103 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T