07:10, 08/10/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 7-10 đến 7 giờ ngày 8-10)

Sáng 8-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 7-10 đến 7 giờ ngày 8-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 8-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 7-10 đến 7 giờ ngày 8-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

Đ.T