07:10, 24/10/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 23-10 đến 7 giờ ngày 24-10)

Sáng 24-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 23-10 đến 7 giờ ngày 24-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 24-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 23-10 đến 7 giờ ngày 24-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

 

 

 

Đ.T