09:09, 06/09/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 6-9-2021)

       

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa