07:09, 07/09/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 6-9 đến 7 giờ ngày 7-9)

Sáng 7-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 6-9 đến 7 giờ ngày 7-9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 

Sáng 7-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 6-9 đến 7 giờ ngày 7-9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T