07:08, 20/08/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 19-8 đến 7 giờ ngày 20-8)

Sáng 20-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 19-8 đến 7 giờ ngày 20-8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 20-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 19-8 đến 7 giờ ngày 20-8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T