05:06, 15/06/2021

Hướng dẫn giám sát đối với các trường hợp trở về Khánh Hòa từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19

            

Hướng dẫn giám sát đối với các trường hợp trở về Khánh Hòa từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19
(Cập nhật ngày 15/6/2021)
 
 
1. Đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ thành phố Hồ Chí Minh

 

 
2. Đối với người về tỉnh Khánh Hòa từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có số ca mắc Covid-19 cao
 
 - Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1417/KSBT-PCBTN ngày 7/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà về việc cập nhật giám sát người về từ vùng có dịch đang diễn biến phức tạp trong nước.
 
- Cách ly y tế tại nhà 14 ngày.
 
- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần, lần thứ nhất ngay khi giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, lần thứ hai vào ngày thứ 14 kể từ ngày rời khỏi vùng dịch. Trong quá trình theo dõi sức khỏe nếu có xuất hiện triệu chứng nghi ngờ thì lập tức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
 
- Tỉnh, thành phố đang có dịch diễn biến phức tạp, có số ca mắc Covid-19 cao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Đà Nẵng đã được gỡ ra khỏi danh sách).
 
- Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày 7/6/2021. 
 
 3. Đối với người từ các tỉnh, thành phố khác về tỉnh Khánh Hòa
 
 - Thực hiện giám sát theo Công văn số 1258/KSBT-PCBTN ngày 27/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Xem sơ đồ hướng dẫn – Phụ lục I).

 

 
- Các mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phố (Xem Phụ lục II):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Tâm