06:06, 10/06/2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc và cử tri Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xếp theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự alphabet)

Chiều 10-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì họp báo.
 
Theo Nghị quyết số 748/NG-HĐBCQG ngày 10-6 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 người, riêng tỉnh Khánh Hòa có 7 đại biểu.
 
Báo Khánh Hòa điện tử  trân trọng giới thiệu đến bạn đọc và cử tri danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xếp theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự alphabet)
 
 
 
Thiện Tâm