06:05, 09/05/2021

Đã có 832.635 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tính đến hết ngày 8/5/2021, đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 832.635 người.
 

Tính đến hết ngày 8/5/2021, đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 832.635 người.

 

 
 
Theo TTXVN