10:08, 01/08/2020

Biểu đồ một tuần lây lan dịch Covid-19 tại Việt Nam

Chỉ trong bảy ngày, từ 25-7 đến 31-7, Việt Nam đã ghi nhận tới 93 ca mắc trong cộng đồng, trong đó chủ yếu các ca bệnh có liên quan đến các bệnh viện tại Đà Nẵng.
 

Chỉ trong bảy ngày, từ 25-7 đến 31-7, Việt Nam đã ghi nhận tới 93 ca mắc trong cộng đồng, trong đó chủ yếu các ca bệnh có liên quan đến các bệnh viện tại Đà Nẵng.

 

 
 
Theo nhandan.com.vn