05:06, 29/06/2020

74 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 29/6/2020)

Đến 7h ngày 29/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
 

Đến 7h ngày 29/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

 
 
Theo TTXVN