02:05, 15/05/2020

Thế giới có hơn 303.000 người tử vong vì COVID-19 (Từ ngày 1/2 đến 10h30 ngày 15/5/2020)

Tính đến 10h30 ngày 15/5/2020 đã có 4.526.850 người mắc và 303.405 người tử vong vì COVID-19.

Tính đến 10h30 ngày 15/5/2020 đã có 4.526.850 người mắc và 303.405 người tử vong vì COVID-19.
 

 

 

Theo TTXVN