07:05, 30/05/2020

5 tháng năm 2020 Khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 50%

Tính chung 5 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2019.
 

Tính chung 5 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2019.

 

 
 
Theo TTXVN