Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

Thứ Tư, 25/04/2018, 23:21 [GMT+7]
Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý, tổ chức các sở sẽ được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn.
 

 

 

Theo TTXVN