Diễn ra ngang nhiên và ngày càng nghiêm trọng Diễn ra ngang nhiên và ngày càng nghiêm trọng
Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái thuộc các xã: Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Sơn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang diễn ra ngang nhiên và ngày càng nghiêm trọng.