08:01, 21/01/2023

Nâng cánh cho khát vọng vươn tới

Mùa xuân mới Quý Mão rất đặc biệt đang về trên quê hương Khánh Hòa. Vùng đất có lịch sử gần 370 năm này đang đứng trước vận hội mới chưa từng có. Năm 2023 là năm thứ hai, toàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Mùa xuân mới Quý Mão rất đặc biệt đang về trên quê hương Khánh Hòa. Vùng đất có lịch sử gần 370 năm này đang đứng trước vận hội mới chưa từng có. Năm 2023 là năm thứ hai, toàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển, Khánh Hòa được Bộ Chính trị xây dựng một nghị quyết riêng nhằm tháo gỡ cơ chế, phát huy tiềm năng, thế mạnh thúc đẩy Khánh Hòa phát triển, tạo động lực cho cả vùng. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã tạo cơ sở vững chắc cho khát vọng vươn ra biển lớn của Khánh Hòa.


Trong năm qua, tỉnh đã tích cực, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương, tham mưu để Chính phủ và Quốc hội cho Khánh Hòa được thí điểm những cơ chế, chính sách đặc thù thông thoáng nhất, loại bỏ những rào cản để tập trung phát triển. Khát vọng cháy bỏng vươn tới những tầm cao của vùng đất được mệnh danh xứ Trầm Hương này đang được chắp thêm đôi cánh mới.


Khát vọng ấy được toàn Đảng bộ thể hiện trong năm 2022 với nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”. Lần đầu tiên sau 2 năm liên tiếp phải chịu tăng trưởng âm, kinh tế của tỉnh đã có bước hồi phục, phát triển mạnh mẽ. Cả 5/5 chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. GRDP tăng 20,7% thuộc nhóm cao nhất cả nước, thu ngân sách tăng 33,3% so với kế hoạch, 11/12 chỉ tiêu xã hội, 4/5 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt kế hoạch. Một năm hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Năm 2022 cũng là năm Khánh Hòa triển khai thực hiện cơ bản các quy hoạch chính: Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến 2035; Điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong đến 2040 và tầm nhìn đến 2050; Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch… Đây là bước khởi đầu để Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới căn cơ, bền vững.


Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã luôn nuôi cho mình một khát vọng vươn lên. Bằng ý chí tự lực, tự cường, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã gợi mở, huy động nguồn lực của toàn xã hội, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút và mời gọi đầu tư… để đưa Khánh Hòa phát triển. Kể từ năm 2005 cho đến nay, Khánh Hòa đã luôn nằm trong số các tỉnh, thành tự cân đối thu chi, có đóng góp một phần ngân sách cho Trung ương. Khánh Hòa - Nha Trang đã trở thành một trung tâm du lịch của cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, tốc độ phát triển ấy khựng lại bởi nhiều lý do, lý do lớn nhất chính là những ràng buộc về cơ chế, chính sách phát triển. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 55 của Quốc hội đã tạo điều kiện cụ thể, trao cho Khánh Hòa những cơ hội mới. Ước mơ và hoài bão vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp của bao thế hệ người Khánh Hòa đang có cơ sở, điều kiện sớm trở thành hiện thực.


Năm 2023 dự báo sẽ đầy khó khăn, thách thức. Là quốc gia có độ mở kinh tế lớn, kinh tế chung của cả nước sẽ khó tránh được tác động của suy thoái kinh tế thế giới. Căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục phức tạp và khó lường… Tất cả sẽ tác động đến tình hình kinh tế trong nước vốn vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của những năm đại dịch. Xác định những khó khăn, thách thức là để toàn Đảng bộ chủ động có những giải pháp ứng phó. Những thành tựu đạt được trong năm 2022 là cơ sở, là niềm tin để toàn Đảng bộ tự tin bước sang năm mới.


Năm 2023 là năm bản lề để tập trung triển khai thực hiện các cơ chế thông thoáng mà Nghị quyết 55 của Quốc hội dành cho tỉnh. Toàn Đảng bộ và nhân dân tranh thủ thời gian, tận dụng triệt để những cơ chế thông thoáng mà Trung ương đã tin tưởng dành cho Khánh Hòa để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.


KHÁNH HÒA