06:01, 25/01/2023

Công đoàn Khánh Hòa: Bám sát chăm lo cho đoàn viên, góp sức phục hồi sản xuất, kinh doanh

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động công đoàn trong năm qua và định hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động công đoàn trong năm qua và định hướng, nhiệm vụ thời gian tới.


- Ông đánh giá như thế nào về tình hình công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh trong năm qua?

 

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh


- Hiện nay, toàn tỉnh có 1.525 công đoàn cơ sở với 85.070 đoàn viên công đoàn. Trong năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, công đoàn Khánh Hòa nỗ lực không ngừng, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp từng bước kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi sản xuất. Nhờ đó, đời sống việc làm của người lao động dần ổn định, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm so với cùng kỳ năm trước.


Với phương châm “Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực chăm lo, hỗ trợ kịp thời chế độ chính sách, ổn định việc làm, bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động… Nhìn chung, các doanh nghiệp đã áp dụng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng cho người lao động theo quy định của Chính phủ với mức tiền lương bình quân của người lao động là 5,7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với mức thu nhập đó, vẫn chưa đảm bảo cuộc sống, nhất là khi giá cả các mặt hàng, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Các cấp công đoàn luôn đồng hành với doanh nghiệp, duy trì sản xuất, can thiệp giải quyết chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống cho người lao động.


- Xin ông cho biết về những nỗ lực của công đoàn Khánh Hòa trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động?


- Theo tôi, trong năm qua, công đoàn Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp, định hướng hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật như: Thương lượng ký kết với 448 doanh nghiệp thực hiện thỏa ước lao động tập thể mang lại nhiều điều khoản bằng luật và trên luật nhằm nâng cao lợi ích cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; vận động 320 doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho hơn 41.000 người lao động với mức từ 20.000 đồng trở lên. Đồng thời, chủ động giám sát và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi, an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động; xây dựng và phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại 491 công đoàn cơ sở với 2.450 người. Nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai quyết liệt, qua đó đã phát triển thêm được hơn 5.200 đoàn viên mới và thành lập 25 công đoàn cơ sở mới. Công đoàn còn phát hiện, giới thiệu 3.060 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn triển khai lan tỏa sâu rộng đến từng đoàn viên gắn với thực hiện nhiệm vụ, nhất là Chương trình “1 triệu sáng kiến” đến nay đã tiếp nhận và cập nhật lên hệ thống được hơn 10.700 sáng kiến. Hoạt động nữ công, công tác kiểm tra, tài chính được các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả và chặt chẽ.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu.


Với phương châm “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, công đoàn Khánh Hòa phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực chăm lo để đảm bảo đời sống đoàn viên, người lao động hơn 42 tỷ đồng. Cụ thể: Hỗ trợ hơn 1.000 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; trực tiếp đến thăm, hỗ trợ cho những đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn lập danh sách, xác nhận và giám sát thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.442 người lao động với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.


Ngoài ra, chương trình phúc lợi đoàn viên luôn được quan tâm. Đến nay, công đoàn tỉnh thực hiện thỏa thuận với 32 đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, kịp thời hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 37 mái ấm công đoàn cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở để giúp an cư lạc nghiệp; 24 gia đình đoàn viên, người lao động vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng cho đầu tư sản suất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.


- Năm 2023 diễn ra đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023-2028. Để đại hội diễn ra thành công, theo ông, các cấp công đoàn cần tập trung vào những vấn đề gì?


- Đại hội công đoàn các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Do vậy, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tiếp tục thu hút, tập hợp, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn viên công đoàn.


Tôi cho rằng, ban chấp hành công đoàn các cấp cần chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự đại hội theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi cấp; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đại hội phải tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể cho nhiệm kỳ tới.


Điều tất yếu, ban chấp hành công đoàn khóa mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về số lượng và cơ cấu, bảo đảm tính kế thừa, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)