12:01, 24/01/2023

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ Dự án CCSEP Nha Trang

Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thành lập dựa trên sự kế thừa và phát triển từ Ban Quản lý Dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang (hình thành từ năm 2006). Hiện nay, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đang làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn ODA đối với các khu vực phát triển đô thị. Trong đó, có Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.

Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thành lập dựa trên sự kế thừa và phát triển từ Ban Quản lý Dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang (hình thành từ năm 2006). Hiện nay, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đang làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn ODA đối với các khu vực phát triển đô thị. Trong đó, có Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.


Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) là một trong những dự án lớn do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư đang nỗ lực triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, Dự án CCSEP Nha Trang đã được UBND tỉnh chỉ đạo, UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã tăng cường số cuộc họp định kỳ (ít nhất 2 kỳ/tuần) để thông qua các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

 

Công trình mương ôxy hóa thuộc hạng mục  Nhà máy xử lý nước thải phía bắc.

Công trình mương ôxy hóa thuộc hạng mục Nhà máy xử lý nước thải phía bắc.


Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất của hàng trăm trường hợp thuộc phường Vạn Thắng và phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang); đã lập được hàng trăm phương án để trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thông qua trước khi niêm yết và tiếp thu ý kiến của người dân. Trung tâm cũng đang đẩy nhanh việc triển khai công tác đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm cũng như thu thập thông tin, hồ sơ của các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang). Ngoài ra, UBND TP. Nha Trang cũng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh tổ chức họp thẩm định các phương án đã hoàn thành, làm cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt để kịp thời tổ chức chi trả bồi thường cho người dân.


UBND TP. Nha Trang cũng đã ban hành các quyết định liên quan đến tất cả trường hợp thuộc các hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải phía bắc, Trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử và đê kè phía bắc sông Cái. Đến nay, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đã hoàn thành chi trả và nhận bàn giao mặt bằng của 46 trường hợp bị ảnh hưởng bởi các hạng mục nói trên. Trong thời gian sắp tới, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động chi trả tiền bồi thường. Đồng thời, tăng cường vận động các hộ dân còn lại tiếp tục ủng hộ dự án, nhận tiền bồi thường và sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công, kịp thời hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt theo tiến độ cam kết.


Ông Hồ Tấn Quang - Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho biết, Dự án CCSEP Nha Trang đang được tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đảm bảo các mốc thời gian cam kết với Ngân hàng Thế giới. Ban Quản lý đã vận dụng tối đa các chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện để người dân được hưởng lợi nhất. Dự án đang rất cần sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là những hộ dân thuộc diện bị giải tỏa và di dời để có thể đạt được các mốc hoàn thành theo lộ trình thực hiện đã được UBND tỉnh giao.


VĂN KỲ